PDF formátumban is letölthető ---> Karmaasztrológia szakdolgozat / személyiségelemzés (2013)

Tiszta Forrás Parapszichológiai és Természetgyógyászati Intézet

Személyiségelemzés

Készítette: Zólyomi Angéla

2013.

Karmaasztrológia Diplomamunka

Ajánlás

Szakdolgozatomat férjemnek és két kisgyermekemnek ajánlom. Türelmük és szerető támogatásuk nélkül, nem készülhetett volna el.

„A látók között szövök álmot,

s lásd, a megjelent jelek

majd segítenek!”

Gaál Tamás Pál

- 2 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

Előszó

Három év távlatából elmondhatom, hogy rengeteg új ismerettel lettem gazdagabb, amit tanáraimnak és társaimnak szeretnék megköszönni. A kiinduló gondolatom azonban - miszerint elegendő megtanulni a könyvekből mit, mikor és hogyan kell tenni - tévesnek bizonyult. Ahhoz, hogy másoknak érdemben tudjak segíteni, sokkal többet kell tennem. Végig kell mennem egy szűk ösvényen, melyet néha a Nap, máskor a Hold világít be. Hálával tartozom Griga Zsuzsannának és Gaál Tamásnak, mert erőt adtak hozzá, hogy ne adjam fel, hogy megismerjem önmagam és képes legyek szembenézni a tényekkel. Ezt a támogató erőt szeretném én is továbbadni a hozzám fordulóknak.
Mély tisztelettel és köszönettel fordulok I...ához is, amiért bepillantást enged számomra a lelkébe, a személyiségébe. Bízom benne, hogy az általam feltárt összefüggések segítségére lesznek
majd, saját önismereti útjának bejárása során.

- 3 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

Tartalomjegyzék

A já n l á s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

E l ő s z ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

B e v e z e t é s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

A f i zi ka i s í k t ü k r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

A z a s z t r ál i s s í k t ü k re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1

A s z el l e mi s í k t ü k r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4

A h é t k ö z n a p i é l e t t ü k re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8

A t ü k r ö n á t l é p v e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

V é g s z ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3

Me l l é kl e t e k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

I r o d al o m je g y z é k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

- 4 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

Bevezetés

I...ára leszületésének pillanatában egyszerre több fajta rezgés is hatni kezdett: a csillagok állása, a betűkbe és a számokba rejtett kódok, a választott ország, nemzet, család karmája, és nem utolsó sorban a kozmosz által meghatározott periodikus kronóbiológiai hullámzás. Ez utóbbi határozta meg idegrendszere működését, valamint annak teljesítőképességét a vitális, az asztrális és a mentális szinteken egyaránt. E mellett természetesen nagy szerep jutott a szüleinek, illetve I...a saját tudatos választásainak is abban, hogy végül mi lesz, ami megvalósul a nagy „forgatókönyvből”, és mi az, ami látens marad.
Az I...áról készített jellemrajzomat sok szín alkotja, de reményeim szerint a külön álló pontok végül majd felismerhető egésszé
állnak össze.

- 5 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

A fizikai sík tükre.

„Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek, nem törődök semmi mással, csak a beojtott virággal.”

(József Attila)

József Attila klasszikus sorai tökéletesen leírják I...a tiszta, nemesen egyszerű, szinte már puritán () jellemét. Érzékenységét, nyitottságát a magasabb rendű érzésekre (önfeláldozó), felismerését, miszerint halhatatlansága az utód nemzésben rejlik (), valamint a természet szépségére való rácsodálkozását és a világ jobbá tételének igényét (önfeláldozó, emótív egyéniség).
Természetesen I...ánál is igaz az a hermetikus igazság, hogy
„ami bent, úgy kint”. Mikor belép az ajtón, egy rendkívül kedves, szolgálatkész, fiatalos nőt láthatunk. Termete magas (yang túlsúly, születés ura szintén tűz elemben van), testalkata átlagos, esetleg kissé vékonyabb (a kolerikus anyagcseréje gyors). Fiatalabbnak látszik a koránál, de ez a teremtő műve, nem a plasztikai sebészeké (). Haja, ruhája tiszta, ápolt, rendezett, de semmiképp nem hivalkodó. Egyszerű, praktikus stílust képviselhet (jelenleg az anyaszerep a fontosabb számára, mint sem a vénuszi nő megélése). Ennek ellenére jó benyomást kíván kelteni (közel sztenderd szerinti írás, esztétikus megjelenítési mód, forma hangsúly). Érdekes módon
azonban ezt sem a saját érdekében teszi (önfeláldozó), sokkal inkább,

- 6 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

azért, akit éppen képvisel. Vagyis nem szeretné, ha miatta bárkinek is szégyenkeznie kellene.
Tekintete értelmet () és rejtett szépséget () sugározhat. Feltehetőleg első ráncait az aggodalom, a féltés és az elhagyhatatlan bűntudat () rajzolta az arcára, hiszen az önmagába vetett hite, önbizalma befolyással lehet kinézetére, megjelenésére (születés ura a 9-es házban). Mondanivalóját képes érthetően elővezetni, szavaiért és tetteiért vállalja a felelősséget (írásminta átlátható és nem tartalmaz satírozásokat, van 4-es a számhálóban). Beszéde gyors, szakaszos, éles, mimikája kifejező. Mozdulatai élénkek, fiatalosak, hirtelenek és leginkább gyorsak lehetnek (kolerikus). Ez a tempó szinte minden cselekedetén észrevehető (vitális szinten 99% az aktivitása). Feltételezem, korán felkel, gyorsan kitakarít, gyorsan megfőzi az ebédet, ezután leellenőrzi a saját munkáját (2db 7-es a számhálóban és 2db 7-es amit most épít), mivel nem szeretné ha a keze alól tökéletlen mű kerülne ki (). Precizitása, aprólékossága a legapróbb hibát is kiszúrja, és rögtön kijavítja. Ez a szemléletmód lesz jellemző I...ára az egész életútja során (). Én ebből arra következtetek, hogy I...a kevésbé esik abba csapdába, hogy a kevés információ felvétele (vitális szinten 30% a reflexió) miatt hibázzon. Ugyanakkor a lendülete, a dinamizmusa is csökken (vannak az írásában gyorsító jelek: végvonalak elhagyása, bekötött „t” betű , kilengések nélküli megjelenési forma, viszont a
forma hangsúly mindenképpen lassító tényező és a baltendencia is).
I...ára jellemző lesz az, hogy gyorsan reagál az élet dolgaira, rögtön ráugrik a lehetőségre, de mivel rendelkezik egyfajta megfontoltsággal, és az életet komolyan fogja fel (), ezért nem lesz
meggondolatlan. A kezdeti lendülete után megtorpan, és átgondolja mi

- 7 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

is az, amit közölni szeretne, mi is az, amit meg akar csinálni (a szűk felső margó, a megszólítás és a szövegtömb közötti távolság vizsgálata). I...a nem szereti a társadalom által felállított szűk kereteket, mindenképpen szüksége van nagyobb térre, hogy eredményesen tudjon megnyilvánulni (írásminta fekete – fehér aránya). Idegrendszere nagy erőt képvisel a vitális szinten (kolerikusként a fizikai szinten 129 a teljesítménye), de labilis is egyben. Hangulata kedélye változó lehet, akár a Hold állása (, kolerikus, hullámzó sorok és szavak az írásmintában).
Azt, hogy a szülei miként reagáltak a viselkedésére, azt csak I...a tudná elmesélni. Így arra nem tudok következtetni, hogy I...át megfeleltették-e a szülei gyerekkorában, vagy büszkék voltak az impulzív viselkedésére, gyors észjárására és kézen fogva kivezették-e a számára kényes szituációkból (ha ismerném a szülei adatait, akkor fény derülhetne ezekre a kérdésekre is). Viszont az írásminta alapján, mely a jelenlegi viszonyokat mutatja, azt mondhatom: I...a nem éli teljes mértékig kolerikus állapotát (formahangsúlyos az írása és baltendenciás, közepes nyomaték). A fizikai hullámáról való átmeneti letérés komolyabb betegséget is okozhatott nála. Ezt az állításomat a tarot kártya kirakásából származó információ is alátámasztotta. Olyan érzésem támadt, mintha I...a kapott volna egy figyelmeztetést a sorsától, miszerint „itt az ideje, hogy változtasson a dolgok menetén, az eddig bevált módszerek nem működnek tovább, menteni kell a menthetőt és nem szabad tovább maradnia ebben a helyzetben.” Szerintem ez a gyökeres változás kapcsolatban állhat a munkájával, esetleg az egészségügyi állapotával, legjobb esetben a betegségének elhagyásával (2–házban a kardok 3-as és a 6-os házban a torony
összefüggnek).

- 8 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

Minden szempontból látható, hogy I...a nagyon nehéz évben jár jelenleg. Olyan döntéseket is meg kell vagy kellett hoznia, amiket már évek óta halogatott és az elválás könnyei is felcsillanhatnak a szemében (9-es személyes év). Amennyiben rendesen kitakarít az életében és elengedi azt, ami már nem szolgálja, hatékonyan léphet bele az új helyzeteibe. Ezzel nem is lehet jelentős gondja, hiszen nagy hatékonyságú indító erővel rendelkezik (6 kardinális), vagyis több dolgot képes egyszerre elindítani. Ám csak az igazán fontosakat szilárdítja meg (2 fix), a lezárással lehetnek problémái, mivel nem elengedi, hanem inkább csak abbahagyja a számára nem megfelelően működő dolgokat (4,5 változó). Sajnos ezek is eredményezhetnek betegségeket, emésztési problémákat. Egyszerűen átszaladhat rajta az étel, a vas, a só vagy egyes vitaminok hiányosabban szívódhatnak fel a szervezetében, ezáltal fáradságot, kimerültséget okozhatnak. A Scholten-rendszer meghatározása alapján, I...a vas, szilícium típus lehet, nyomokban kis ezüsttel. Javasolnám neki, hogy időnként ellenőriztesse a vérképét, és ha esetleg ezek hiánya mutatkozik, helyes táplálkozással igyekezzen kompenzálni. Munkabírására és emberi kapcsolataira is pozitív hatással lehetnek ezek a nyomelemek. Különösen fontos az állóképességét figyelemmel kísérnie, hiszen maximalizmusa nem engedné meg számára, hogy a keze közül kikerült munka alacsonyabb szintű legyen, mint annak előtte. Ettől a szándéktól vezérelve könnyen előfordulhat, hogy túlvállalja magát és ettől az sem fogja visszatartani, hogy ezt a saját rovására teszi (önfeláldozó). Környezete egyébként is kemény, kitartó, munkamániás, megbízható, jól terhelhető, fegyelmezett embernek ismerhette meg őt, akiben hatalmas bizonyítási vágy él (22/4-es
viselkedési szám).

- 9 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

I...a ezt a tökéletes képet szeretné láttatni magából a környezetével, ellenben belső gyengeségét nem akarja feltárni, önállótlanságát nem mutatja mások ellőtt (álló írás). I...a befogadóan nyitott személyiség. Ami annyit tesz, hogy mindenkit meghallgat, de magáról nem beszél, csak szűk családi körben nyílik meg (zárt oválok, nyitott girlandok). Stresszt okoznak nála a monotonitást igénylő helyzetek, mozdulatlanság, egyhangú munkavégzés (kolerikus). A gyógyítói folyamatokba nagyon nehéz belevinni, mert bizalmatlan mindazzal, amit nem ő csinál vagy talál ki (esetenként kényszer girlandok, produktív vegyes). Minden információt át kell futtatnia a saját rendszerén (produktív vegyes) és el kell fogadnia a személyt, aki gyógyítani próbálja. Ennek ellenére érdemesnek tartom felhívni a figyelmét az érzékeny pontjaira, amiket jobban kell óvnia. Első helyen szerepel a szív és érrendszerének karbantartása (önfeláldozó). Ehhez köthetően a vérnyomás rendszeres ellenőrzése is elengedhetetlen lenne (ida 154, pingala 258), mivel hajlamos lehet szédülésre, esetleg migrénre (sok van a képletében). Továbbá a felhalmozott energia nem megfelelő áramlása okozhat bütykösödést az ujjain (kolerikus). Kiemelten fontosnak tartom, hogy az indulatait a helyén tudja kezelni, mert ha nagyon elfojtja őket, (szögkerülő írás) annak nem lehet jó vége. Mivel a romboló erő, ha kifelé nem, akkor befelé talál utat magának (immunrendszer hibás működése, bőrproblémák allergia, asztma). Természetesen ezek a veszélyforrások nem aktiválódnak akkor, ha I...a rendben van testileg, lelkileg, szellemileg és tudatosan
figyel az egészségére.

- 10 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

Az asztrális sík tükre

I...a az érzelmi síkon működik a legharmonikusabban, az általam használt tipológiák kiegészítik és alátámasztják egymást ezen a téren. Bár tudatos döntései, választásai a lelkéből fakadnak (, Hold uralja a Napját). Ennek ellenére nem ismeri a saját lelkét, csak azt a képet, melyet a világ visszatükröz felé (,). Nagyon fontos számára az, hogy mások miként ítélik meg, milyen státuszba helyezik (Thereus,  Thereus). Az ösztön szintjét teljes mértékig megzabolázva (jelentő alsó zóna, bekötetlen alsó zónás hurkok), védelem nélkül tárja a világ elé a lelkét. I...a áhítozhat a világ elismerésére. De ne gondoljunk itt világhírnévre (bár az is lehetne). Egyszerűen arról van szó, hogy a saját értékrendjét ahhoz viszonyítja, hogyan látják őt az emberek, mit gondolnak, mit mondanak róla (a szomszéd, a munkaadója, a rokonai és még sorolhatnám). Ebből következően lelki támadásnak éli meg a vele kapcsolatos kritikát (), napokig képes rágódni egy bántó szón, egy gesztuson (). Mindez miért érinti ilyen mélyen I...át? Azért, mert I...a az érzelmei által meghatározott és irányított csodálatos
emberi lény.

Egy nő, aki kedveli a romantikát (szív, virág szimbólum
az írásban). Egy nő, aki az érzelmei szűrőjén keresztül érzékeli a világot (, 4 víz elem), de ösztönös tudása kapaszkodót nyújt számára, hogy ne sodorják el teljes mértékig ezek az érzelmek (,). I...a képes racionálisan is szemlélni a körülötte lévő dolgokat. Alapvető tulajdonságai is ebbe az irányba terelik. I...a
gyakorlatias, praktikus gondolkozású, néha nehézkes, nem lehet

- 11 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

meggyőzni (produktív vegyes), makacsul ragaszkodhat az igazához
( föld jegyben van, kolerikus).

I...a érzelmi motiváltsága szorosan összefügg a humanitással, a szívélyességgel és a lélekkel (önfeláldozó, 15/6 a lélekszáma és a felnőttkori száma is 15/6, a hold a legmagasabb égitest a képletében, a betű formálása is kerek). Örömmel tölti el a természet szépsége vagy egy műalkotás megcsodálása. Neki magának is lehetnek művészi képességei, mindenesetre a kreativitás a kifinomult ízlés ösztönösen megmutatkozik az életében, a munkájában (). Mélyről jövő vágy él benne a szépség és a harmónia egyesítésére. Tudat alatti szorongása éppen ezzel van összefüggésben, mivel a szépség mindig pénzbe kerül. I...a retteghet attól, hogy szegény legyen, az élete második felében igyekszik a jövőjét, a hivatását a változatosság irányába terelni a változékony kiszámíthatatlan bizonytalanság helyett. I...a az élet eseményeit komolyabban fogja föl, mint mások. Éppen ezért a lelki traumák depresszív hatással lehetnek rá (Napját a Hold uralja). Lelke szépségre és harmóniára vágyik (, Harmónia), ezt keresi a mindennapi életében is, és arra törekszik, hogy ezt meg is
tudja tartani (a „z” betű áthúzása, az „f” betűje végtelen nyolcast formál). Odafigyel a környezetében lévő állatokra, emberekre,
gondoskodik a barátairól, de leginkább a családjára összpontosít (11- es házas , önfeláldozó).
I...a saját érdekeit teljesen háttérbe szorítja (adaptáció 25%),
akkor érzi igazán jól magát, ha másokért, a közösségért tehet (integráció77%). A környezete ezáltal felfigyel rá, és a kedveskedéseit mosollyal jutalmazza. Ebből az elismerésből fog I...a táplálkozni és ez fogja biztosítani számára a túlélést. Probléma akkor adódik, ha a
környezete nem alkalmas befogadni az ő megnyilvánulásait, ha

- 12 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

igazságtalanul bánnak vele, akkor a viselkedése teljesen megváltozik és átmenetileg kegyetlenné és önzővé válik. Véleményem szerint I...a életében ez ritkán fordulhatott elő. Ő inkább a másik végletbe esik, amikor a túlzott áldozathozatal már önpusztítást eredményezhet. Tudatosan kell figyelnie arra, hogy világmegváltó szándéka, elvhűsége ne torkolljon fanatizmusba (önfeláldozó). I...a látszólag a saját kezében tartja az élete irányítását (,,, a saját térfelén van), valójában az érzelmi függősége (Hebe) ezt magasan felülírja, mivel a kiteljesedését a gondoskodás lehetőségét, csak a mindenkori párjától kaphatja vissza (,, a 7-es házban).
I...a lélek szinten eljutott egy olyan fázisig, amikor már a meglévő tudást kell szelektálnia. Mi az, ami a kukában landol és mi az, ami még értéket képvisel. Ebben a lélek fázisban még az elengedés felszabadító megkönnyebbülése sem található meg, mivel itt még csak a készülődés szakasza zajlik. Az még inkább növeli a pánikot benne, hogy önmagát is méregeti, és a mérce mindig kívülről jön. Ennek a krízis helyzetnek az oldása komoly lélekpróbáló feladat (utolsó negyed holdfázis). De ez is megoldható, hiszen I...a, mint minden ember nem csak a probléma, hanem a megoldás forrását ( X-es házban) is magában hordozza (egy tanult tantárgyunk, (NLP) szerint ez egy
axióma).

- 13 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

A szellemi sík tükre.

I...a szellemi útja a korai otthonából indul. A család, ahova érkezett, feltehetőleg mély gyökereket mondhatott magáénak, bár mindig volt valami titok, amiről nem lehetett beszélni (IC). Ennek ellenére I...a kisgyerekként harmonikusnak és együttműködőnek látta a szülei kapcsolatát (). Nagyon mély érzelmeket szeretett volna megélni a körükben és ezt valószínűleg meg is kaphatta, viszont ezek az érzelmek le voltak fagyasztva, kizárólag a lényegre korlátozódhatott a kommunikáció a családon belül (IC,), esetenként szarkazmussal is telítődhetett. A szülők elősegíthették gyermekük tehetségének kibontakozását (2-es ház kapcsolódása az IC-vel). Viszont anyagi és eszmei támogatásukért cserébe engedelmességet vártak a lányuktól (). I...a elfogadta a családjától kapott eszméket. A belső érték fontosságát, a külsővel szemben, a befogadás és a női szerep természetességét. A beletörődés képességét a béke megőrzése érdekében (20/2-es családi örökség szám). Ezek az elvek harmonizáltak I...a érzelmi kontúrjával az önfeláldozóval, ideálisak voltak a csendre, magányra és elmélyülésre vágyó kamaszlánynak (,7-es gyermekkori szám). Tökéletesek voltak a fiatal nőnek is, aki korán családot alapított (írásminta tartalma) és kapaszkodóként használta a családból hozott hagyományokat és tradíciókat a saját gyermekének nevelése során (szűkülő bal margó, egyenes balra dőlő törzsvonalak). Ezzel szemben I...ának egy sokkal intenzívebb, aktívabb szerep jutott a családon belül. Elsősorban a karma felvállalása, még pedig úgy, hogy két lábbal áll a földön és
kezdeményező módon megmutatja az értelmi képességeit (17/8 a

- 14 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

családban elfoglalt helye). Ha mindebbe bele tudna csempészni némi könnyedséget és vidámságot, elmélyültséget és hitet, akkor jó lehetőségei nyílnának arra, hogy aktívan befolyásolja az életét (37/10/1-es névszám). A Rák csillagjegy szülötteként I...a nagyon mély érzésű, családszerető, de makacs, esetenként hisztérikus vagy éppen kacatgyűjtő ember is lehet (). Rendkívül gazdag a belső világa, ahonnan a tudatalatti képei kerülnek felszínre (99% intuíció). Esetenként teljesen elhiteti vele, hogy ez a valóság (demonstratív hangsúlyozottság). Érzékenysége, beleérző kepesége alkalmassá teheti a nagyon finom rezgések érzékelésére, melyek a múlthoz és jövőhöz kapcsolódnak. Nehézséget okozhat számára megválni a múlttól és elengedni azokat, amik már nem szolgálják. A család, az otthonteremtés mellett az emberi érzelmek teljes palettáját tanulja. Igazán kiteljesedni akkor tud, ha mélyen, tisztán és érdek nélkül szerethet. Szeretetét, gondoskodását a szűk családikörön túl kiterjesztheti a barátaira, a társulásokra vagy a közösségekre egyaránt, melyekhez tartozni szeretne. I...ának nem jelent problémát, sok embert vendégül látni, mert szeret sürögni, forogni, sütni esetleg főzni, hiszen a konyha az egyik szentélye (). A másik a családja, tanulni kell még hogyan bánjon barátként a családtagjaival (11-es ház a jeggyel kezdődik,itt van a , és a is). Tudatos szorongása is az anya - anyaság témaköreiből erednek és természetesen érzelmi alapon mutatkoznak meg (11-es házas ). I...a kételkedik abban, hogy a szeretet és a gondoskodás, amit az emberek felé nyújt elegendő, miközben elfelejti, hogy a szeretet áramlása akkor lehet teljes, ha mozgása mind a két irányba adott. I...ának a felé áramló szeretet elfogadásával lehet problémája (önfeláldozó). Félelme
táplálkozhat abból is, hogy kiderül az igazság, miszerint a nagyon

- 15 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

mély érzelmi kötödése ellenére I...a magányos. A szellemi útját egyedül járja (produktív vegyes). Személyiségét egyfajta zárkózottság (zárt oválok) és magába forduló hajlam (produktív vegyes) jellemzi. Mert mindig magára hagyatkozik és él benne egy nagyon erős kritikai gát, ami nem engedi meg számára a kételkedés nélküli elfogadást. Nagyon okos, bármilyen intellektuális információban könnyen orientálódik, a két agyféltekéje működése között nincs ellentmondás. Analizáló szintetizáló gondolkodását szükség szerint képes felváltva és összehangolva működtetni igényeinek megfelelően. Az asztrológiai jelölői szintén az értelemmel telített kommunikáció lehetőségét mutatják ( ,), melyet a hivatásában, a karrierje építése során fel is tudna használni (Logos). Kérdés az, hogy megteszi e?
Nézzük, miről árulkodik az írása. Itt is szembetűnő lesz az, hogy I...ának jók a mentális képességei, de nem mutatnak szélsőséges kilengést az átlaghoz képest (összekötött ékezetek, bekötött „t” áthúzások, saját sztenderdjének tartása, emelkedő sorok, kötöttség változatossága). Gondolkodásmódja gyors, jó ritmusú, de a külsőségekre való koncentrálás lassítja egy kicsit (forma hangsúly). A szellemi szféra érdekli ugyan, de nem keresi ezen a területen a plusz élményeket, mivel a tudás melyet már elsajátított, vagy előző inkarnációból hozott, már így is telített (felűre helyezett írástömb, kiegyenlített zóna arány nem jelentős, de bekötött felső hurkok, intuíció 99%, logika 82%). Bármivel is foglalkozik, azt jól csinálja, nem veszik el a mindennapokban (írástömb rendezettsége, szépsége, közép zóna kidolgozottsága és hangsúlyozottsága). Viszont, ha I...a
a szellemi kontúrja alapján éli az életét, akkor nem foglalkozik a

- 16 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

hétköznapokkal, inkább kialakít magának egy saját világot (produktív vegyes), melyben a saját rendszere szerint működnek a dolgok. Ellenben az írásmintája ennek gyökeresen ellent mond, ami arra enged következtetni, hogy I...a személyisége még nem teljesen kiforrott (kiíratlan írás, közép zóna hangsúly, felső zóna nem jelentősen hangsúlyos). Ennek több oka is lehetett. Elsősorban a környezetének meghatározó szerepe, például: rászóltak a szülei, hogy ne okosodjon, ne szóljon bele a felnőttek dolgába. Másodsorban nem történt semmi különös, viszont igény sem volt I...a zseniális megnyilvánulására. Végül az intuíció és a logika kiteljesedését gátolhatta a kellő mennyiségű információ hiánya is (30%-os reflexió). Ideális lenne tehát I...a számára egy olyan környezet, ami igényelné a
zsenialitását (zsenialitás jele az ékezetekben , szellemi szint a
vezető kontúr). Fontos lenne, hogy kitűzzön maga elé egy célt, amit szellemi síkon tud megvalósítani. Szintén áldásos lenne olyan témák vagy területek felkutatása, mely kíváncsisággal töltik el (fizikai szinten
15%-kal növelhető a reflexió) és ez hozzásegíthetné ahhoz, hogy ne kelljen szenvedésként megélnie a mentális szinten való jelenlegi működését. A hétköznapi létbe való beleragadást és az elméjének
bezártságát.

- 17 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

A hétköznapi élet tükre

I...a a munkában precíz (), megbízható a főnökei számíthatnak rá, ezért szeretik és elismerik a munkáját. A munka szellemi színvonala nem haladja meg a képességeit, nagyon könnyen el tudja látni a feladatát (értékmérték vizsgálata az „a” betűben). Maximalizmusa itt is megmutatkozik, esztétikus, szinte már tökéletes az, ami kikerül a keze közül. Munkavégzése folyamán hajlandó meghallgatni mások véleményét és átmenetileg az együttműködésre is hajlamos, de aztán az idő előrehaladtával visszatér a saját értékrendjéhez és egyedül oldja meg a feladatot (szűkülő balmargó). Szereti azt, amit csinál, de egy kicsit fásult is lehet, mert nem igazán talál új kihívásokat a munkájában (a betű szélesebb, mint amilyen magas). Néha lehet olyan érzése, hogy összenyomják a falak, mindkét oldalról szorítja a határidő, az elvárás, és amit máskor a kisujjából ki
tudott rázni, az most nem igazán megy (nagy „N” betű
vizsgálata). Mégis a mindennapi rutin ad neki némi biztonságérzetet, amitől jól érezheti magát a bőrében (kerek oválok, aláírását középre helyezte). A látszólagos spontaneitását úgy gyakorolja, hogy mindig van mögötte felkészülés és ellenőrzés (kicsi felső margó, átlátható íráskép, 7-es a számhálóban). Munkáját rendezettség és a szépérzék hatja át és ez teszi felismerhetővé, hogy ez az ő keze munkája (4-es a
számhálóban).

- 18 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

I...a otthona egyben a vára is. Lakhelyének elsősorban kényelmet, biztonságot és szépséget kell nyújtania. Itt is érvényesek lesznek a saját maga által felállított szabályok. Az otthonába nem szereti, ha sürgetik, a saját tempójában hajlandó mindent csinálni. Ez a tempó lehet nagyon gyors (kolerikus) vagy éppen ráérős és mélázgató (sok 7-es) is. Otthona pincétől a padlásig rendezett. Tisztaságigénye olyan meghatározó, hogy nem visel el maga körül piszkot, vagy rendetlenséget (), az írásminta is átlátható, tisztán kiolvashatók a betűk, tagoltak a sorok). Kényes a szagokra és mindenre, ami diszharmonikus, a számára nem megfelelő környezet akár meg is betegítheti. Hajlamos lehet a tisztaságmániára és a tisztaság fóbiára is. Leginkább azért fontos számára az, hogy mindennek meglegyen a helye és mindent kategorizálni tudjon, mert ezáltal reméli, hogy bele tud kapaszkodni a valóságba és nem kell átélnie annak a szétesését (atlantiszi karmát is mutat a képlete ). Színek sokasága művészien kombinálva jelenhet meg a lakhelyén (15/6 felnőttkori szám). El tudom képzelni, hogy a falakat esetleg a saját maga által készített műalkotások díszítik (Pollux, progressziós Nap az oroszlánban van, de a 12-es ház kezdődik ezzel a jeggyel). Különleges növények esetleg gyönyörű kert is tartozhat az otthonához mivel ezek is megnyugtathatják és táplálhatják a lelki
békéjét.

- 19 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

Miként éli meg I...a a párkapcsolatait? Határok nélkül, a teljességet kívánja megélni a szerelmével, a teljes egybeolvadást, a testi és a lelki szerelmet szeretné megtalálni a társában (). Milyen társat keres I...a? Hát a herceget fehér lovon, aki kiemeli a sanyarú sorsából és megmenti (,). Aki egyenlő félként néz rá és elismeri a jogosultságait (VII-es házban ) a házasságon belül. Egy olyan emberre van szüksége, akiről gondoskodhat, és aki róla is képes gondoskodni, aki az érzelmeivel a lelkét is táplálja (VII-es házban). Bevallom őszintén, teljes mértékig azonosulni tudok ezekkel az elvárásokkal. A gond csak ott van, hogy minden éremnek két oldala van és a legtökéletesebb szerelemben is érheti sérülés I...a lelkét. Így a társa jó tulajdonságai mellé társulhatnak nehezebben kezelhető megnyilvánulások is. Előfordulhatott, hogy I...a egyedül maradt a hétköznapokban, a felelősség felvállalásában, mivel a társa kivonta mindez alól magát. Esetenként kijelenthette, hogy ez őt nem érdekli és hagyja őt békén I...a (, szélsőséges esetben jelentkezhettek alkoholproblémák is a társánál). I...a elsődleges célja volt olyan partnert találni, akivel családot is tud alapítani (VII-es ház ura a 4-es házban, VII-es házban). Miután ezt kipipálhatta, méginkább megnövekedtek a párkapcsolati elvárásai. Most már olyan társat keres vagy talált, aki biztosítja halhatatlan szerelméről és az élete végig mellette marad (). I...a számára egészségesen fontos a szexualitás (, vitális szinten 30%-os reflexió jellemzi), ennek ellenére nem jellemzik az egy éjszakás kalandok (,VII-es házban). Nem elégszik meg a testi örömökkel, neki a romantika és a szerelem is fontos egy párkapcsolaton belül. Ragaszkodik az elveihez (önfeláldozó) szinte már kényszeresen keresi a tökéletes partnert, aki

áldást hozhat az életébe (). Ez a kényszer néha olyan mértéket

- 20 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

ölthet, hogy hajlamos lehet becsapni magát (demonstratív) a tökéletes kapcsolat látszatával, miközben csak rózsaszín szemüvegen keresztül szemléli a dolgokat, vagy túl sok áldozatot hoz a kapcsolat működése érdekében (,).

A tükrön átlépve.

I...a képletét nézve kirajzolódik előttem egy karmikus történet, amelyben az anya, anyaság témaköre érintett (,). Előző életében elveszíthette a szerelmét vagy a gyermekét, esetleg mind a kettőt egyszerre, ezáltal olyan mérhetetlen fájdalmat és gyászt élt meg (,,Hylonome), amelynek a lenyomatát még most is őrizheti, a megmagyarázhatatlan szorongás a görcsös félelem a szerettei elvesztésének, elviselhetetlen gondolata formájában.

I...a ebben az életében nőnek született és a Rák Napjegyet választotta, ezáltal a lehetőség adott számára, hogy az ilyen jellegű karmikus sebei gyógyuljanak (). Az újrakezdés reménye, a feloldozás, a megbékélés lehetősége szinte minden áldozatot megér I...a számára (,). Teljes odaadással végzi a legnehezebb munkákat is ( Sisyphus). Természetes módon mond le az őt illető dicsfényről (Altjira), kincseit elrejtve (Orcus), képességeit tudatosan visszafogva (2-es házas Okyrhoe) koncentrál a női szerep legfontosabb feladatára a gyermeknevelésre, a családi értékek megőrzésére és a harmónia megteremtésére ( Harmónia, az

1-es névszáma szintén harmonizál a többi főszámával). Természetes,
mint minden háborúban itt is vannak áldozatok, mint például I...a akaratereje, önérvényesítésre való hajlama, uralkodási vágya mind

- 21 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

csapdába estek (12-es házban ) egy olyan széfben, ahol I...a a veszélyes fegyvereket szokta tartani. I...a kemény pofonok (8-as házban) árán tanulta meg, hogy ebben az inkarnációjában nem lázadhat (,), jobban jár, ha elfogadja az isteni rendelést, beteljesíti a küldetését, és megtöri a karmáját ( appex pontja egy T kvadrátnak mely a  oldja). Ami lássuk be, igazán embert próbáló feladat, de I...a kapott lelkierőt (), kitartást (), hozott magával hitet (), és azt a képességet, hogy a legnehezebb helyzetekből is fel tud állni (Sisyphus prominens a képletében). I...ának élete során elengedő követnie a jeleket, mivel koncentrált erő mutat rá arra, hogy mi is a feladata, neki nem szabad a bevált módszereket használni, vagyis az előző életeiből hozott férfierőt latba vetnie (Nemesis) a boldogulása érdekében (10/1 névszám, kolerikus férfias kiáradó erő), mert annak nem lesz jó vége, neki a teremtő istennő erőit kell képviselnie. Az anya szerepet kell választania, a független, hatalommal és befolyással rendelkező nő szerepével szemben.
I...ának sikerült is ez a feladat (írásminta tartalma). Javaslom, néha szakítson időt magára, és ha végre minden elcsendesült körülötte, hallgasson a belső hangjára (felettes énje Rák jegyben van, ami megegyezik a Napjegyével), és ne felejtse el az álmait (,), aminek a megvalósítására még mindig van esélye. Csak biztatni tudom I...át arra, hogy legyenek céljai, tervei, mert aminek most leteszi az alapját, abból a magból sarjad az új élet, az új
lehetőség (1-es éve kezdődik a születésnapjával) az élete során.

-22

Karmaasztrológia Diplomamunka

Végszó

Záró gondolatként szeretnék még egyszer köszönetet mondani I...ának, hogy bepillantást engedet a lelkébe. Nagyon izgalmas és nehéz feladat volt, hogy a teljes sötétségből kitaláljak a fényre. Lassan, de egyre tisztábban kezdett kibontakozni a kép mely I...a jellemét mutatta meg számomra. Sok pillanat volt, amikor elbizonytalanodtam, zsákutcába jutottam és vissza kellett fordulnom. Reméltem és bíztam benne, hogy a mostani tudásom és lehetőségeimnek tükrében a legjobb megoldást választom (Tündér
Lala NLP).
Köszönöm a tanáraimnak, hogy megmutatták miként kell úgy nézni, hogy lássak is. A szintézisre való fogékonyság, ez a legnagyobb kincs, amit kaphattam tőlük. Most már kezdem érteni mit is jelent az, amit kedves tanárom Griga Zsuzsanna szokott mondani „a tudás akkor lesz igazán a tiéd, ha használod”.
Zólyomi Angéla
2013.

-23

Karmaasztrológia Diplomamunka

Mellékletek

Személyes adatok
Név: … ….
Születési idő: 1974. 7.15. délelőtt, 08:00
Születési hely: Székesfehérvár
Aktív kéz: Jobbkezes

Nem visel szemüveget.

Kronobiológiai markerek és értékeik:
markerek jobb bal össz. telj.


Yin-Yang-Ida-Pingala:

-24

Karmaasztrol6gia Diplomamunka

Csakrak energetikaiallapota:

412

25

412

-25

Karmaasztrológia Diplomamunka

Csakrák állapota:

- - + +

+ +

+ +

+

- -

- -

+ +

+ +

-

- -

- -

+ +

+ +

+

- -

- -

+ +

+ +

-

- -

- -

Születési konstutíció

Yang fa

Véb

Sz

3M

Szb

Eh

L

M Gy

V Tü

Hh Vab

-26

Karmaasztrológia Diplomamunka

Asztrológiai keplet:

…. …

1974.7. 15. 8:0 (-1) Magyarorszag, Szekesfehervar

(47"30' E, 19°5' K) MC

Haz: Placidus

ASC'

5' 32"

HAzAK

I. 511)132

2. 2711)123

3. 25£05

IV. 29m .3

5. 511'41

6. 8:;::;24

VII. 5H32

8. 27H23

9. 25'Y'5

X. 29'ti3

11. 5§41

12. 8.!224

AstroKarma 2

2009-2012 © Szenzar Kit.

WNW.astrokarma.org

-27

Karmaasztrológia Diplomamunka

…. - a keplet analizise

6 1 2

HEMISZFERA EGYENSULY

(jegyek urai: (csak szemelyes bolyg6k) ELEMEK

Tuz 3

Leveg6 3,5

Viz 4

Fold 2

MINOSEGEK

Kardinalis

6

Fix 2

Valtoz6 4,5

A SZEMELYISEG GYORS ANALfZISE

0 ASC EN (Onval6) U

NAPES HOLD

Radix Hold: 7. fazis: Utols6 negyed (302°26')

Szuletes ura

Prog. Hold: 11Tn..26, 2. fazis: Holdsarl6 (71 °49')

Szuletes előtti napfogyatkozas: Szuletes előtti holdfogyatkozas:

2sn:3o

13X'54

1974. 6. 20. 5:55:39

1974. 6. 4. 23:9:38

AstroKarma 2.0

-28

Karmaasztrológia Diplomamunka

Fényszögkapcsolatok:

-0

II

v

II II

d'

lt

II II II 1\

H H

II 0

H P6

II H IJs

II II H rt

H H II H lc

H H n

II II H u

II H §

') II H II H

"' '

II H II H II X

H l

II ....

II II II H II 1111

H QJ

H H II I

-29

Karmaasztrológia Diplomamunka

Aszteroida és kentaur kapcsolódasok

0- Nap (22!P25, 21°35')

II Sisyphus (0,36°)

it Pholus (1,53°)

rf Oreus (1,70°)

]) - Hold (24'ti52,21°04')

II Sisyphus (0,16°)

II Logos (1,71°)

II Hylonome (1,74°)

l - Merkur (4!P51,

19°28')

II Logos (0,12°)

II Hylonome (0,14°)

II Sisyphus (1,75°)

- Venusz (22JI56, 22°12')

it Pholus (0,91°)

II Sisyphus (0,98°)

d- Mars (22.5220, 15°10')

II Nemesis (0,08°)

II Hebe (0,31°)

4 -Jupiter (17H46, -6°00')

it Chaos (0,23°)

1;- Szaturnusz (10 15, 22°29')

it Pholus (0,62°)

II Sisyphus (1,2JO)

- Uranusz (23:!144, -8°41')

it Altjira (0,89°)

it Thereus (1,4JC)

II Niobe (1,98°)

1:1.' - Neptunusz (7 9, -19°55')

it Logos (0,5JC)

it Hylonome (0,59°)

it Sisyphus (1,30°)

t- Pluto (4:!119, 13°25')

rf Sisyphus (0,58°)

II Oreus (1,12°)

II Nemesis (1,67°)

e- Transzplut6 (15J130, 16°12')

II Hebe (0, 71°)

II Nemesis (1,10°)

/16- ASC (5TI]J32,9°29')

II Altjira (0,09°)

II Thereus (0,6JC)

it Niobe (1,19°)

rf Hebe (1, 31°)

Ds - DESC (5*32, -9°29')

if Altjira (0,09°)

if Thereus (0,6JC)

II Niobe (1,1)

M:- MC (29'ti3, 19°57')

rf Ther eus (0,25°)

II Logos (0,61°)

II Hylonome (0,63°)

II Sisyphus (1,27°)

lc - IC (291Tt3, -19°57')

if Logos (0,61°)

if Hylonome (0,63°)

it Sisyphus (1,2JO)

,n- Felszall6 Holdcsom6pont (19 1, -22°59')

II Pholus (0,12°)

If Chariklo (1,64°)

If Sisyphus (1,7JO)

U- Leszall6 Holdcsom6pont (19JI1, 22°59')

If Pholus (0,12°)

II Chariklo (1,64°)

II Sisyphus (1,77°)

1- Chiron (24'Y'25, 10°21')

II Thereus (0,19°)

If Niobe (0,33°)

II Altjira (0,7JC)

II Orcus (1,96°)

'.j -Ceres (15*17, -1r47')

If Hylonome (1,55°)

If Logos (1,5JO)

-Pallas (3 57, 19°42')

II Logos (0,35°)

II Hylonome (0,37°)

II Sisyphus (1,52°)

if -Juno (18*37, 1°47')

If Okyrhoe (1,2JC)

-Vesta (15 43, -0°05')

II Okyrhoe (0,43°)

I- Astraea (23027, 19°45')

II Logos (0,40°)

II Hylonome (0,42°)

r:f Orcus (0,6JC)

II Sisyphus (1,47°)

X- Eris (13'Y'47, -13°15')

If Orcus (0,95°)

If Nemesis (1,84°)

"\- Sedna (3'ti54, 2°18')

If Okyrhoe (1,79°)

1111 -Lilith (6013, 22°46')

If Pholus (0,34°)

r:f Hylonome (0,83°)

II Sisyphus (1,55°)

II Chariklo (1,86°)

0- sotet Hold (12'Y'28, 5°46')

II Chaos (0,01°)

r:f Chariklo (1,22°)

{ - Fekete Hold (7 3, -14o43')

If Nemesis (0,3JC)

If Hebe (0,76°)

-30

irasminta:

Karmaasztrol6gia Diplomamunka

- 31

Karmaasztrológia Diplomamunka

Számmisztika:

1974 7 15 karma szám: 34/7

21/3 7 15/6

Életszakaszok számai:

Gyermekkori szám:

7

Felnőttkori szám:

15/6

Időskori szám:

21/3

Négy fő szám: 1 3 7 6

6

1 , 5

.

.

.

.

6

3

5

14 / 5

20/2

Önértékelés száma:

15/6

Viselkedés száma:

22/4

Névszám:

37/10/1

Örökségszám:

20/2

Keresztnévszám:

17/8

- 32

Karmaasztrológia Diplomamunka

Név energetikai térképe részletesen:

Név Név Önértékelés Viselkedés Örökség szám Keresztnév Év szám Hó Nap Összes

betűi szám Magánh. Mássalh. magánh. mássalh.

magánh. mássalh.

1

3

*

4

2

0

1

3

2

*

3

4

0

1

5

3

+

4

6

1

0

+

*

4

7

1

*

2

8

+

0

2

9

+

1

0

*

0

2

22

0

1

Pitagoraszi számháló:

5

1

4

7xx*

Betű – Szám kulcs (Cheiro rendszere szerint):

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

U

O

F

I

K

G

M

H

V

Z

P

J

R

L

T

N

W

Q

S

X

Y

U, Ű= 6+5, Ő, Ő= 7+5, E= 1+5, A=1+1

- 33 -

Karmaasztrológia Diplomamunka

Irodalom jegyzék

[1] Gaál Tamás Pál – Kronobiológiai pszichogenetika – jegyzet
[2] Griga Zsuzsanna – Fényszögképek, Az igazi asztrológia – könyv
[3] Griga Zsuzsanna – A karmaasztrológia alapjai – könyv
[4] Griga Zsuzsanna – Karmaasztrológiai fényszögképek – könyv
[5] Mátrahegyi Anna – Grafológia jegyzet
[6] dr Kézdi Andrea – Számmisztika jegyzet
[7] Csiky Ildikó – Sorsunk a számokban – könyv
[8] Gaál Tamás Pál – 150 vers életről, halálról – könyv

- 34 -